พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)

รหัสทัวร์ TP10380

มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์

เส้นทาง : พม่า ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :พระราชวังไม้สักชเวนานจอง(มัณฑะเลย์)วัดกุโสดอ (มัณฑะเลย์)มัณฑะเลย์ฮิลล์เจดีย์สัพพัญญูวัดกุบยางกี (พุกาม)พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)วัดติโลมินโล(พุกาม)วัดมหากันดายงค์(อมรปุระ)สะพานไม้อูเบ็ง
1 กิจกรรม :ล้างหน้าพระมหามัยมุนี(มัณฑะเลย์)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง(มัณฑะเลย์) - วัดกุโสดอ (มัณฑะเลย์) - มัณฑะเลย์ฮิลล์
วันที่ 2
เมืองพุกาม - วัดกุบยางกี (พุกาม) - เจดีย์สัพพัญญู
วันที่ 3
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง) - วัดติโลมินโล(พุกาม) - เมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 4
ล้างหน้าพระมหามัยมุนี(มัณฑะเลย์) - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์(อมรปุระ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่า3
2ARTHAWKA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3YI LINK HOTEL หรือเทียบเท่า3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ