เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10356

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :วัดหลงซาน (ไทเป)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
1 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)
1 อาหาร :เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบิน เถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดพระถังซัมจั๋ง - ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองไทจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต - เมืองไทจง
วันที่ 2
เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)
วันที่ 3
วัดหลงซาน (ไทเป) - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - เมนูพิเศษซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมืองเถาหยวน
วันที่ 4
สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1เมืองไถจง หรือเทียบเท่า3
2 เมืองไทเป หรือเทียบเท่า3
3 เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ