เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)

ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP10171

มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย อู่หลิงหยวน เฟิ่งหวง (บินตรง-ฟรีวีซ่า)

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (จางเจียเจี้ย)อุทยานจางเจียเจี้ยภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย)โรงงานหยกศูนย์สุขภาพแอนไอออนศูนย์เครื่องนอนยางพาราน้ำตกฝูหรง
2 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)ถ้ำมังกรเหลือง
1 อาหาร :อาหารกวางตุ้ง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
฿19,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
฿19,999
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 24 เม.ย. 24จ. 29 เม.ย. 24
฿21,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหลง
วันที่ 2
จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง) - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
วันที่ 3
จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ยอดเขาเทียนเหมินซาน
วันที่ 4
ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - อุทยานจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง (จางเจียเจี้ย) - สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย) - เขตอนุรักษ์เทียนจื่อซาน - สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (จางเจียเจี้ย) - ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 5
จางเจียเจี้ย - ถ้ำมังกรเหลือง - โรงงานหยก
วันที่ 6
ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - น้ำตกฝูหรง - อาหารกวางตุ้ง - ศูนย์เครื่องนอนยางพารา - สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหลง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
2FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
3MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
4WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
5WULINGYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ