รหัสทัวร์ TP10175

มหัศจรรย์...ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V.2

เส้นทาง : จีน , อู่หลิงซาน - เมืองอู่หลง - เมืองต้าจู๋

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์หุบเขารอยแยกอู่หลิงซานอุทยานเขานางฟ้าห้องสมุดริมผาอวี๋โย่วอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
1 กิจกรรม :ล่องเรือเหลียงเจียง
3 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินเจี่ยนฟางเป่ยถนนโบราณริมผาหงหยาต้ง
1 อาหาร :เมนูเป็ดปักกิ่ง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - มหานครฉงชิ่ง - อู่หลิงซาน - 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์
วันที่ 2
อู่หลิงซาน - หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน - เมืองอู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า - ห้องสมุดริมผาอวี๋โย่ว
วันที่ 3
เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ - สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว - เมืองต้าจู๋
วันที่ 4
เมืองต้าจู๋ - ถ้ำพุทธศาสนาต้าจู๋ - มหานครฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ถนนคนเดินเจี่ยนฟางเป่ย - ล่องเรือเหลียงเจียง - สุกี้หมาล่า
วันที่ 5
มหานครฉงชิ่ง - ถนนโบราณริมผา - เมนูเป็ดปักกิ่ง - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1ZHIREN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
2XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
3ZIYUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
4TIAN YOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ