เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP10223

มหัศจรรย์...ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น (ไม่ลงร้าน+พักเมืองโบราณ 1 คืน)

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย)สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย)พิพิทภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทรายอุทยานจางเจียเจี้ยประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย)เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)เกาะส้ม
2 กิจกรรม :บอลลูน VR 4 มิติ (จางเจียเจี้ย)ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรง
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉางซา หวงหัว
วันที่ 2
อุทยานจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย) - สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย) - บอลลูน VR 4 มิติ (จางเจียเจี้ย) - พิพิทภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย
วันที่ 3
เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย) - เมนูสุกี้เห็ด
วันที่ 4
สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย) - เขตอนุรักษ์เทียนจื่อซาน - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ฟูหรงเจิ้น
วันที่ 5
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรง - เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง) - ล่องแม่น้ำถัวเจียง
วันที่ 6
สถานีรถไฟความเร็วสูงเฟิ่งหวง - เมืองฉางซา - เกาะส้ม - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1VIENNA HOTEL4
2JINJIAG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า4
3JINJIAG DUCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า4
4XIANGRONG HOTEL4
5GUOBIN HOTEL4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ