รหัสทัวร์ TP10176

มหัศจรรย์...หางโจว เหิงเตี้ยน สั้งเหร่า หุบเขาวั่งเซียน

เส้นทาง : จีน , เหิงเตี้ยน - เมืองหางโจว - เมืองซางหร่าว - เมืองถงเชียง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :พระราชวังกู้กงจำลอง (โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน)พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ (โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน)โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยนหุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว)ถนนซุยเซียน (ซางหร่าว)ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว)ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินเซี่ยวซาน เมืองหางโจว
วันที่ 2
เหิงเตี้ยน - โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน - พระราชวังกู้กงจำลอง (โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน) - พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ (โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน)
วันที่ 3
เมืองซางหร่าว - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว) - ถนนซุยเซียน (ซางหร่าว)
วันที่ 4
เมืองหางโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)
วันที่ 5
เมืองถงเชียง - ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น - สนามบินเซี่ยวซาน เมืองหางโจว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HANGZHOU HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า4
2HANGDIAN MOVIE CITY DREAM BUND HOTEL หรือเทียบเท่า4
3SHANGRAO PEACE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
4HANGZHOU HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ