รหัสทัวร์ TP10177

มหัศจรรย์...เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

เส้นทาง : จีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ - ตึกเต้นรำ - ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

3 สถานที่ :หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาว (เซี่ยงไฮ้)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกจีนตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว (เซี่ยงไฮ้)ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้)
1 อาหาร :เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - เมืองโบราณหยูเหอ - ร้านหยกจีน - ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว (เซี่ยงไฮ้) - เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 3
ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 4
ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - วัดพระหยกขาว (เซี่ยงไฮ้) - ตึกเต้นรำ - สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ - ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้) - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 5
สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2SHANGHAI STAY IN RISE HOTEL หรือเทียบเท่า4
3SHANGHAI STAY IN RISE HOTEL หรือเทียบเท่า4
4SHANGHAI STAY IN RISE HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ