รหัสทัวร์ TP10178

มหัศจรรย์...หางโจว เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี อู่เจิ้น ผู่ถ่อซาน (พักบนเกาะ 1 คืน)

เส้นทาง : จีน , เมืองหางโจว - เมืองอู๋ซี

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :วัดผู่จี้ตำหนักเจ้าแม่กวนอิน (ถ่อซาน)ศาลาชาวอินต้งองค์หนานไห่กวนอิมท่าเรือจูเจียวเจี่ยว (เซี่ยงไฮ้)เกาะผู่ถ่อซาน (เซี่บงไฮ้)วัดไผ่ม่วงท่าเรือจูเจียวเจี่ยว (เซี่ยงไฮ้)หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)หมู่บ้านชาเขียว (หางโจว)ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)ศาลาฝานกงร้านไข่มุก (ปักกิ่ง)พระใหญ่หลิงซาน (อู๋ซี)
2 กิจกรรม :ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณอู่เจิ้นล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว)
2 ช้อปปิ้ง :ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้)ร้านหยกจีน
3 อาหาร :อาหารเจเมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)ซี่โครงหมูอู๋ซี
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินเซี่ยวซาน เมืองหางโจว
วันที่ 2
ท่าเรือจูเจียวเจี่ยว (เซี่ยงไฮ้) - เกาะผู่ถ่อซาน (เซี่บงไฮ้) - วัดผู่จี้ - วัดไผ่ม่วง - ตำหนักเจ้าแม่กวนอิน (ถ่อซาน) - ศาลาชาวอินต้ง - องค์หนานไห่กวนอิม - อาหารเจ
วันที่ 3
ท่าเรือจูเจียวเจี่ยว (เซี่ยงไฮ้) - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้) - เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 4
เมืองอู๋ซี - ร้านไข่มุก (ปักกิ่ง) - ซี่โครงหมูอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (อู๋ซี) - ศาลาฝานกง
วันที่ 5
ร้านหยกจีน - ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น - เมืองหางโจว - เมนูไก่ขอทาน+หมูพันปี - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว) - หมู่บ้านชาเขียว (หางโจว) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว) - สนามบินเซี่ยวซาน เมืองหางโจว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL HANGZHOU หรือระดับเทียบเท่า 4
2PUTUOSHAN HOTEL (บนเกาะ) หรือระดับเทียบเท่า4
3HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า 4
4HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ