รหัสทัวร์ TP10179

มหัศจรรย์...หางโจว เซี่ยงไฮ้ สะพานแก้วหรูอวี้

เส้นทาง : จีน , เมืองหางโจว - เมืองเซี่ยงไฮ้

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :สะพานหรูอวี้ (ไทโจว)อุทยานเซินเสี่ยนจวี่ (ไทโจว)ภูเขาเทพเทวดา (ไทโจวระเบียงดอกบัว (ไทโจว)หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)วัดพระหยกขาว (เซี่ยงไฮ้)สวนใบชาเขียว (หางโจว)ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว)
5 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกจีนถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้)ย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้)ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว (เซี่ยงไฮ้)ร้านผ้าไหม
1 อาหาร :เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินเซี่ยวซาน เมืองหางโจว
วันที่ 2
อุทยานเซินเสี่ยนจวี่ (ไทโจว) - ภูเขาเทพเทวดา (ไทโจว - ระเบียงดอกบัว (ไทโจว) - สะพานหรูอวี้ (ไทโจว) - เมนูไก่ขอทาน
วันที่ 3
ร้านหยกจีน - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้) - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้) - เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 4
ร้านผ้าไหม - ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว (เซี่ยงไฮ้) - วัดพระหยกขาว (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 5
เมืองหางโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว) - สวนใบชาเขียว (หางโจว) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว) - สนามบินเซี่ยวซาน เมืองหางโจว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HANGZHOU HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือเทียบเท่า4
2HANGZHOU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
3HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า 4
4HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ