รหัสทัวร์ TP10185

มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เส้นทาง : จีน , เมืองแชงกรีล่า - เมืองต้าหลี่ - เมืองลี่เจียง - เมืองคุนหมิง

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่)เมืองโบราณต้าหลี่เมืองโบราณ แชงกรี-ล่าวัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า)ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า)สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง)ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง)อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง)ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง)สวนน้ำตกคุนหมิงโรงงานหยกซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง)
1 กิจกรรม :โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น
1 อาหาร :อาหารกวางตุ้ง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองต้าหลี่
วันที่ 2
เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่) - เมืองแชงกรีล่า - เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า
วันที่ 3
วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า) - เมืองลี่เจียง - ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า) - สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง) - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
อุทยานมังกรหยก (ลี่เจียง) - จุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง) - อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง) - เมนูปลาแซลมอน
วันที่ 5
นั่งสถานีรถไฟสายตะวันออกลี่เจียง - เมืองคุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง) - ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - โรงงานหยก - ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง) - อาหารกวางตุ้ง
วันที่ 6
สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
2GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4
3FENG HUANG YANHG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
5PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ