เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)

ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP10186

มหัศจรรย์...ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - เมืองเฟิ่งหวง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)ศูนย์สุขภาพแอนไอออนอุทยานจางเจียเจี้ยเขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย)สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (จางเจียเจี้ย)โรงงานหยกอุทยานจางเจียเจี้ยอุทยานจางเจียเจี้ยภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)อุทยานเทียนจื่อซานพิพิทภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย
2 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวงซิงลู่ร้านสินค้าพื้นเมือง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉางซา หวงหัว - เมืองฉางซา
วันที่ 2
เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)
วันที่ 3
เมืองเฟิ่งหวง - อุทยานจางเจียเจี้ย - ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - โรงงานหยก - อุทยานจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง (จางเจียเจี้ย) - สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย) - อุทยานเทียนจื่อซาน - สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (จางเจียเจี้ย) - อุทยานจางเจียเจี้ย - ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 5
จางเจียเจี้ย - ร้านสินค้าพื้นเมือง - พิพิทภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1CHANGSHA FULANTER LE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2YULONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
3MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4MELLOW CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ