ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)

ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP10187

มหัศจรรย์... ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 4 อุทยาน เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 5
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :อุทยานจางเจียเจี้ยภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)อุทยานจางเจียเจี้ยสวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย)อุทยานเทียนจื่อซานสะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (จางเจียเจี้ย)เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย)สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย)ถนน 99 โค้งโรงงานหยกศูนย์สุขภาพแอนไอออนศูนย์สุขภาพแอนไอออนพิพิทภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย
2 ช้อปปิ้ง :ร้านผ้าไหมถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉางซา หวงหัว - เมืองฉางซา
วันที่ 2
เมืองฉางซา - อุทยานจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง (จางเจียเจี้ย) - สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย) - อุทยานเทียนจื่อซาน - สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (จางเจียเจี้ย) - อุทยานจางเจียเจี้ย - ภูเขาฮัลเลลูยาห์ (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 3
แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย) - สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย) - ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ถนน 99 โค้ง
วันที่ 4
โรงงานหยก - ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - ภูเขาเจ็ดดาว (จางเจียเจี้ย) - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
วันที่ 5
จางเจียเจี้ย - ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - พิพิทภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย - ร้านผ้าไหม - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
2JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
3JINJIANG DUCHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4RAMADA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ