ภูเขาหิมะวาวู่

ภูเขาหิมะวาวู่

รหัสทัวร์ TP10188

มหัศจรรย์...เฉิงตู ต้ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะวาวู่ ง้อไบ๊ เล่อซาน

เส้นทาง : จีน , อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (ต้ากู่ปิงชวน) - เมืองง้อไบ๊ - เมืองเล่อซาน - เมืองตูเจียงเอี้ยน

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :พระสมันตภัทรโพธิสัตว์สิบเศียรวัดเป้ากั๋ว (เขาง้อไบ๊)ภูเขาหิมะวาวู่ร้านหนังสือจงซูเก๋อเขตอุทยานต้ากู้ปิงซานธารน้ำแข็งต้ากู้ปิงซานศูนย์อนุรักษ์แพนด้าวัดต้าสือ (เฉิงตู)สะพานโบราณ (อันชุน)
3 กิจกรรม :นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่ล่องเรือชมหลวงพ่อโต(เล่อซาน)นั่งเคเบิลคาร์
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินซุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2
สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - เมืองเฉิงตู - พระสมันตภัทรโพธิสัตว์สิบเศียร - วัดเป้ากั๋ว (เขาง้อไบ๊)
วันที่ 3
ภูเขาหิมะวาวู่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่
วันที่ 4
เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต(เล่อซาน) - เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านหนังสือจงซูเก๋อ
วันที่ 5
เฮยสุ่ย - ธารน้ำแข็งต้ากู้ปิงซาน - เขตอุทยานต้ากู้ปิงซาน - นั่งเคเบิลคาร์
วันที่ 6
ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า - เมืองเฉิงตู - ถนนไทกู่หลี่หลิน - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - สะพานโบราณ (อันชุน)
วันที่ 7
สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2CENTURY SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4
3CENTURY SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4
4XI QIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4
5HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ