รหัสทัวร์ TP10488

มหัศจรรย์...เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี

เส้นทาง : ไทย , ตำบลเบตง - จังหวัดยะลา - จังหวัดปัตตานี - จังหวัดสงขลา

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 3
NOK AIR logo
นกแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลกหอนาฬิกาเบตง(ยะลา)วัดพุทธาธิวาส(ยะลา)อุโมงค์ปิยะมิตร(ยะลา)สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง(ยะลา)น้าพุร้อนเบตง(ยะลา)ป้ายใต้สุดสยาม(ยะลา)อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์(ยะลา)Skywalk อัยเยอร์เวง(ยะลา)สะพานแตปูซู(ปัตตานี)วัดช้างให้(ปัตตานี)มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาตลาดกิมหยง
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินเบตง(ยะลา)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท(ยะลา) - ถนนคนเดินเบตง(ยะลา)
วันที่ 2
ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก - หอนาฬิกาเบตง(ยะลา) - วัดพุทธาธิวาส(ยะลา) - อุโมงค์ปิยะมิตร(ยะลา) - สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง(ยะลา) - น้าพุร้อนเบตง(ยะลา) - ป้ายใต้สุดสยาม(ยะลา) - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์(ยะลา)
วันที่ 3
Skywalk อัยเยอร์เวง(ยะลา) - สะพานแตปูซู(ปัตตานี) - วัดช้างให้(ปัตตานี) - มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1โรงแรมเมืองเบตง หรือเทียบเท่า3
2โรงแรมเมืองเบตงหรือเทียบเท่า3
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ