วัดอาซากุสะ

วัดอาซากุสะ

รหัสทัวร์ TP10305

มหัศจจรย์ JAPAN...มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , มัตสึดะ - กรุงโตเกียว - เมืองนาริตะ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

2 สถานที่ :ศูนย์จำลองแผ่นดินไหววัดอาซากุสะ
2 กิจกรรม :เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika
3 ช้อปปิ้ง :โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลตถนนนากามิเสะย่านชินจุกุ
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองนาริตะ - เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika
วันที่ 3
นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาชิ คาชิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ย่านชินจุกุ
วันที่ 4
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
3HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า3
4HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ