การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP10304

มหัศจรรย์...JAPAN นิกโก้ ฟูจิเท็น โตเกียว

เส้นทาง : ญี่ปุ่น ,

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไร่ชาโอบุจิซะซะบะทะเลสาบคาวากุจิโกะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานนาริตะฟาร์มฮัตโตะริ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
2 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุมิตซุยเอ้าท์เล็ตพาร์ค โตเกียว
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - ฟาร์มฮัตโตะริ - มิตซุยเอ้าท์เล็ตพาร์ค โตเกียว
วันที่ 3
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - ย่านชินจุกุ
วันที่ 4
ท่าอากาศยานนาริตะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1International Resort Hotel Yurakujo หรือเทียบเท่า3
2INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO หรือเทียบเท่า3
3FUJINOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า3
4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ