มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค (ซัปโปโร)

มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค (ซัปโปโร)

คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

รหัสทัวร์ TP10301

มหัศจรรย์...HOKKAIDO คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , คิโรโระ - เมืองโอตารุ - เมืองซัปโปโร - ฮอกไกโด

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :อุทยานโมอายคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีโรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ
2 ช้อปปิ้ง :มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค (ซัปโปโร)ทานุกิโคจิ
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - เมืองซัปโปโร - พระพุทธรูปอะตะมะ ไดบุตซึ - อุทยานโมอาย - มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค (ซัปโปโร)
วันที่ 3
ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ - ทานุกิโคจิ
วันที่ 4
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2SAPPORO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
3SAPPORO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
4SAPPORO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ