หุบเขาจิโกกุดานิ

หุบเขาจิโกกุดานิ

รหัสทัวร์ TP10299

มหัศจรรย์...HOKKAIDO โทยะโกะ ฮาโกดาเตะ นิเซโกะ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , โทยะโกะ - เมืองฮาโกดาเตะ - นิเซโกะ - ฮอกไกโด

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

1 สถานที่ :หุบเขาจิโกกุดานิ
2 กิจกรรม :งานประดับไฟโทยะลานกิจกรรมหิมะ
1 ช้อปปิ้ง :ตลาดนิโจ
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาจิโกกุดานิ - โทยะ - งานประดับไฟโทยะ
วันที่ 3
ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - กระเช้าฮาโกดาเตะ
วันที่ 4
ตลาดนิโจ - นิเซโกะ มิ้ลค์โคโบะ - สวนฟุกิดาชิพาร์ค - ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า3
3HAKODATE HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
4SAPPORO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
5SAPPORO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ