ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

ศาลเจ้าสุมิโยชิ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ

อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

รหัสทัวร์ TP10277

มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า ชิราคาวาโกะ เกียวโต

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , บินตรงเชียงใหม่ - กรุงโตเกียว

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่ปราสาทโอซาก้าศาลเจ้าสุมิโยชิหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะสะพานนาคะบาชิซันมาจิซูจิวัดคินคะคุจิสนามบินเชียงใหม่
1 กิจกรรม :อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
1 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
วันที่ 3
สกี - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามะ - สะพานนาคะบาชิ - ซันมาจิซูจิ
วันที่ 4
เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - กิจกรรมทำถุงหอม - ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL RISOL GIFU หรือเทียบเท่า2
3ก HOTEL RISOL GIFU หรือเทียบเท่า3
4N-GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ