อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

รหัสทัวร์ TP10352

มหัศจรรย์..TAIWAN SAKURA SEASON 2024

เส้นทาง : ไต้หวัน , บินตรงเชียงใหม่

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)สนามบินเชียงใหม่ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)สนามบินเชียงใหม่
2 กิจกรรม :รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
2 อาหาร :เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองเจียอี้
วันที่ 2
ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน) - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 3
วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถนนคนเดินตั้นสุ่ย (นิวไทเป)
วันที่ 4
วัดอูจีเทียนหยวน (นิวไทเป) - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1 เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว3
2เมืองไถจงหรือเทียบเท่า 3 - 4 ดาว3
3เมืองนิวไทเป หรือเทียบเท่า 3 - 4 ดาว3
4เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ