ปราสาทช็อกโกแลต

ปราสาทช็อกโกแลต

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รหัสทัวร์ TP10316

มหัศจรรย์..ไทเป บินหรู เที่ยวคุ้ม

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - เมืองเจียอี้ - เมืองไทจง - เมืองไทเป - บินตรงเชียงใหม่

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่ปราสาทช็อกโกแลตวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)สนามบินเชียงใหม่
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
3 ช้อปปิ้ง :ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
1 อาหาร :เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน) - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1เมืองเถาหยวน3
2เมืองเจียอี้3
3เมืองไถจง 3
4เมืองไทเป3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ