พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส)

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

อนุสรณ์สถาน ปาแลเดอชาโย (ปารีส)

อนุสรณ์สถาน ปาแลเดอชาโย (ปารีส)

รหัสทัวร์ TP10424

มหัศจรรย์..... สวิต ฝรั่งเศส ดินแดนแห่งเทพนิยาย พักปารีส 2 คืน

เส้นทาง : ยุโรป , เมืองกอลมาร์ - เมืองปารีส - นครดูไบ - เมืองซูริค - ฝรั่งเศส

9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม: 0
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น)สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น)ถ้ำน้ำแข็ง(เเอนเกิลเบิร์ก)ถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์)อุโมงค์โลกอัลไพน์(กรินเดอวาลด์)ชมวิวที่Jungfrau Panorama(กรินเดอวาลด์)เมืองเก่าบาเซิลศาลากลางบาเซิลพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส)อนุสรณ์สถาน ปาแลเดอชาโย (ปารีส)ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)ปลัสเดอลากงกอร์ด(ปารีส)
2 กิจกรรม :กระเช้าโรแตร์ (ยอดเขาทิตลิส)ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)
4 ช้อปปิ้ง :ถนนโฮวิคเอาท์เล็ต ลาวาเล่(ปารีส)ห้างลา ซามาริแตงถนนช็องเซลิเซ่(ปารีส)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินซูริค - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น) - สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น)
วันที่ 3
เมืองเอนเกลเบิร์ก - กระเช้าโรแตร์ (ยอดเขาทิตลิส) - ถ้ำน้ำแข็ง(เเอนเกิลเบิร์ก) - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์(ลูเซิร์น) - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - ถนนโฮวิค
วันที่ 4
เมืองกรินเดลวัลด์ - ถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์) - อุโมงค์โลกอัลไพน์(กรินเดอวาลด์) - พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT (กรินเดอวาลด์ ) - ชมวิวที่Jungfrau Panorama(กรินเดอวาลด์) - เมืองเก่าบาเซิล - บาเซิลมินสเตอร์ - ศาลากลางบาเซิล
วันที่ 5
เมืองกอลมาร์ - เมืองรีคเวียร์ - เมืองสตราสบูร์ก
วันที่ 6
เมืองแร็งส์ - เอาท์เล็ต ลาวาเล่(ปารีส) - เมืองปารีส
วันที่ 7
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส) - ร้านเบนลักซ์ - ห้างลา ซามาริแตง
วันที่ 8
ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส) - อนุสรณ์สถาน ปาแลเดอชาโย (ปารีส) - ชมวิวหอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน) - ถนนช็องเซลิเซ่(ปารีส) - ปลัสเดอลากงกอร์ด(ปารีส) - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
วันที่ 9
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ