หอไอเฟล(ปารีส)

หอไอเฟล(ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)

ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)

รหัสทัวร์ TP10430

มหัศจรรย์...EUROPE ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี ช้อปปิ้งมิลาน

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-อิตาลี-ฝรั่งเศส , เมืองปารีส - เมืองแวร์ซายส์ - เมืองเบิรน์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - เมืองลูเซิร์น - เมืองมิลาน - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองดิจอง

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Qatar Airways logo
กาตาร์ แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :หอไอเฟล(ปารีส)พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส)ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)พระราชวังแวร์ซายส์อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น)สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น)มหาวิหารมิลาน
2 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาเฟียสต์
3 ช้อปปิ้ง :ห้างลา ซามาริแตงถนนโฮวิคแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(มิลาน)
1 อาหาร :เมนูพิเศษสวิสฟองดู3ชนิด(ชีส-ออย-ช็อคโกแลค)สวิต
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
วันที่ 2
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส - จัตุรัสทรอกาเดโร (ปารีส) - หอไอเฟล(ปารีส) - ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส) - ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน) - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส) - ห้างลา ซามาริแตง - เมนูหอยเอสคาโก้+ไวน์แดง
วันที่ 3
พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดิจอง - เมืองโบน
วันที่ 4
เมืองเบิรน์ - อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านมาร์กาสเซ - นาฬิกาดาราศาสตร์ (กรุงเบิร์น) - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - ถนนโฮวิค - เมนูพิเศษสวิสฟองดู3ชนิด(ชีส-ออย-ช็อคโกแลค)สวิต
วันที่ 5
เมืองกรินเดลวัลด์ - กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส - ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาเฟียสต์ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น) - สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น) - เขตเมืองเก่า (ลูเซิร์น)
วันที่ 6
เมืองมิลาน - มหาวิหารมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(มิลาน) - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา
วันที่ 7
สนามบินฮามัด กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Novotel Paris Est / Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
3Novotel Beaune หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
4Hotel Central Continental AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
5Ibis Styles Lucerne หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ