สะพานแห่งสันติภาพ

สะพานแห่งสันติภาพ

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย)

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย)

โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี

โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี

รหัสทัวร์ TP10461

มหัศจรรย์...จอร์เจีย WINTER SEASON

เส้นทาง : จอเจีย , เมืองบาทูมี่ - เมืองทบิลิซี่ - เมืองคูไทซี - เมืองคาซเบกี้

9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

16 สถานที่ :สะพานแห่งสันติภาพโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานีน้ำตกเลกทากิววิหารจวารีโบสถ์สเวติทสโคเวลีโบสถ์เกอร์เกตีอนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจียป้อมอนานูรีพิพิธภัณฑ์สตาลินน้ำพุแห่งโคลชิสโบสถ์เกอร์เกตีจัตุรัสเปียเซซ่าอนุเสาวรีย์แห่งความรักอาลีและนีโน่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียวิหารบอดีโบสถ์ทรีนิตี
1 กิจกรรม :ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย)
1 ช้อปปิ้ง :ศูนย์การค้า อีสพอยน์มอล
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินทบิลิซี่ - เมืองทบิลิซี่ - สะพานแห่งสันติภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย) - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี - น้ำตกเลกทากิว - ชาเดอนี่สตรีท
วันที่ 3
เมืองมองเทรอซ์ - วิหารจวารี - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
วันที่ 4
เมืองกอรี - ป้อมอนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองบอร์โจมี
วันที่ 5
เมืองคูไทซี - น้ำพุแห่งโคลชิส - โบสถ์เกอร์เกตี - เมืองบาทูมี่ - ย่านEurope Square - จัตุรัสเปียเซซ่า - อนุเสาวรีย์แห่งความรักอาลีและนีโน่
วันที่ 6
เมืองทบิลิซี่ - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ถนน Rustaveli Avenue
วันที่ 7
เมืองซิกนากิ - วิหารบอดี - เมืองควาเรลี
วันที่ 8
โบสถ์ทรีนิตี - ศูนย์การค้า อีสพอยน์มอล - สนามบินทบิลิซี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
วันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Biography/Residance hotel เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า4
3Gudauri Inn hotel เมืองกูดาอูรี/เมืองคาซเบกี หรือเทียบเท่า 4
4Borjomi palace hotel เมืองบอร์โจมี/เมืองบาคูเรียนี หรือเทียบเท่า 4
5Graphic hotel เมืองบาทูมี หรือเทียบเท่า 4
6Biography/Residance hotel เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า4
7Biography/Residance hotel เมืองทบิลิซี หรือเทียบเท่า 4
8
9

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ