รหัสทัวร์ TP10447

มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ บิน TG

เส้นทาง : อินเดีย , เมืองมุมไบ - เมืองปาลี - เมืองปูเน่

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :วัดสิทธิวินายักวัดพระแม่ลักษมีเทวสถานศรีมยุเรศวรเทวสถานศรีจินดามณีเทวสถานศรีสิทธิวินายกะวัดศรีมหาคณปติวัดศรีคีรีจัตมาองค์ดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไว คณาปิติเทวสถานศรีบัลลาเลศวา
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินานาชาติ ฉัตรปาตี ศิวะจี
วันที่ 2
เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินายัก - ประตูสู่อินเดีย - วัดพระแม่ลักษมี - เมืองมหัต - เมืองปูเน่
วันที่ 3
เทวสถานศรีจินดามณี - เทวสถานศรีมยุเรศวร - เมืองสิทธาเทก - เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ - เมืองปูเน่
วันที่ 4
เมืองรันยันกาวน์ - วัดศรีมหาคณปติ - เมืองโอซาร์ - เมืองเลนยาตรี - วัดศรีคีรีจัตมา
วันที่ 5
เมืองปูเน่ - องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ฮาลไว คณาปิติ - เมืองปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวา - เมืองมุมไบ - สนามบินมุมไบ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1KOHINOOR/ORCHID HOTEL หรือเทียบเท่า4
2THE PRIDE/ORCHID HOTEL หรือเทียบเท่า4
3THE PRIDE/ORCHID HOTEL หรือเทียบเท่า4
4THE PRIDE/ORCHID HOTEL หรือเทียบเท่า4
5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ