รหัสทัวร์ TP10166

มหัศจรรย์...ฮ่องกง มาเก๊า

เส้นทาง : ฮ่องกง-ม่าเก๊า , ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว - นั่งกระเช้านองปิง 360° - มาเก๊า

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Hong Kong Airlines logo
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :วัดหวังต้าเซียนเดอะเวเนเซียน มาเก๊าวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลวิหารเซนต์ปอลโรงงานจิวเวอร์รี่พระใหญ่เทียนถานหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
2 ช้อปปิ้ง :เซนาโด้สแควรซิตี้เกท เอ้าท์เลท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - วัดหวังต้าเซียน
วันที่ 2
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนาโด้สแควร - วิหารเซนต์ปอล - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - เดอะเวเนเซียน มาเก๊า
วันที่ 3
วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - เกาะลันตา - นั่งกระเช้านองปิง 360° - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ