รหัสทัวร์ TP10372

มหัศจรรย์..NEPAL ดินแดนแห่งความศรัทธา

เส้นทาง : เนปาล ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

2 สถานที่ :สว ยั ม ภูนาถวัดปศุปฏินาถ
2 กิจกรรม :ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาลนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจันดราคีรี
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินตริภูวัน - เมืองกาฐมาณฑุ - ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล
วันที่ 2
พระนารายณ์ บรรทมสินธุ์ - เมืองลลิตปูร์ - เมืองปะฏัน - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจันดราคีรี - ย่านถนนทาเมล
วันที่ 3
สว ยั ม ภูนาถ - เมืองภักตะปูร์ - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ - วัดนายาตะโปลา - เมืองนากาก็อต
วันที่ 4
มหา เจดีย์ โพธิ นาถ - หนุมานโดกา - พระไภรวะ - วัดปศุปฏินาถ - สนามบินตริภูวัน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1AKAMA HOTEL หรือเทียบเท่า4
2AKAMA HOTEL หรือเทียบเท่า4
3COUNTRY VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ