วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าเฮอัน

รหัสทัวร์ TP10264

OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ -- MAR - APR'24 -- ซุปตาร์ โอซาก้า ฤดูชมดอกซากุระ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - เมืองทาคายาม่า

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใสย่านฮิกาชิยาม่าซันมาจิซูจิหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะปราสาทโอซาก้าศาลเจ้าเฮอัน
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ช้อปปิ้ง :แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ทย่านโดทงโบริย่านชินไซบาชิ
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - กรุงโตเกียว - วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส - ย่านฮิกาชิยาม่า - เมืองนาโกย่า - แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ - เมืองนาโกย่า
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ย่านโดทงโบริ
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า 3
3HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า 3
4HOTEL THE B SHINSEKAI, OSAKA3
5HOTEL THE B SHINSEKAI, OSAKA หรือเทียบเท่า 3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ