รหัสทัวร์ TP10226

ซุปตาร์...ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 4 วัน 3 คืน (DEC 2023 - MAR 2024) บินบ่าย-กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , มหานครฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง - เมืองต้าจู๋

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่วอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)อุทยานเขานางฟ้า
1 ช้อปปิ้ง :หงหยาต้ง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - มหานครฉงชิ่ง
วันที่ 2
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - รถไฟฟ้าทะลุตึก - เมืองต้าจู๋ - เขาเป่าติงซาน - เมืองอู่หลง
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน) - อุทยานเขานางฟ้า
วันที่ 4
มหานครฉงชิ่ง - ศาลาประชานิคม - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1REZEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2SAILAWEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
3SAILAWEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ