รหัสทัวร์ TP10228

ซุปตาร์...ยอดพิภพ ฉางซามหาเสน่ห์ 4 วัน 3 คืน (JAN-MAR 2024) บินสาย-กลับบ่าย

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

3 สถานที่ :แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย)ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านผ้าไหมร้านยางพารา
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
วันที่ 2
ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน - แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย) - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต้าเชียงชี - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 3
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)
วันที่ 4
CHANGSHA BAILIAN OUTLET - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Jinjiangducheng Hotel หรือระดับเทียบเท่า4
2Jinjiangducheng Hotel หรือระดับเทียบเท่า4
3Vienna Hotel หรือระดับเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ