รหัสทัวร์ TP10311

ซุปตาร์...ญาจาง ดาลัด ไหมพี่จ๋าา 4 วัน 3 คืน (DEC 23 - MAR 24) บินเช้า-กลับเช้า

เส้นทาง : เวียดนาม , ญาจาง - เมืองดาลัด - เวียดนามใต้

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

2 สถานที่ :น้ำตกดาตันลาเกาะวินเพิร์ลแลนด์
1 กิจกรรม :สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์
1 อาหาร :วินเพิร์ล วันเดอร์ บุฟเฟ่ต์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานกามซัญ - เมืองดาลัด - จัตุรัสลัมเวียน - อาหารพื้นเมือง+ไวน์แดง - ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
นั่งกระเช้าไฟฟ้าไปวัดตั๊กลัม - น้ำตกดาตันลา - เจดีย์มังกร - สวนดอกไฮเดรนเยีย - ญาจาง - บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
วันที่ 3
เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ - วินเพิร์ล วันเดอร์ บุฟเฟ่ต์ - ญาจาง - วัดลองเซิน - โบสถ์หินญาจาง - ตลาดกลางคืนญาจาง
วันที่ 5
ท่าอากาศยานกามซัญ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Sandal, King Hotel หรือเทียบเท่า4
2Le Cham Hotel หรือเทียบเท่า4
3Le Cham Hotel หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ