สะพานมือยักษ์/ทอง

สะพานมือยักษ์/ทอง

สะพานญี่ปุ่น

สะพานญี่ปุ่น

สะพานมังกรไฟ

สะพานมังกรไฟ

รหัสทัวร์ TP10323

ซุปตาร์...บานาฮิลล์ ฟีลยุโรป 4 วัน 3 คืน (นอนบานาฮิลล์ 2 คืน) NOV-DEC 2023 บินเช้า-กลับบ่าย

เส้นทาง : เวียดนาม , เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - เวียดนามกลาง

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบานา ฮิลส์สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOURสะพานมือยักษ์/ทองจัตุรัสแห่งดวงดาว (โซนใหม่บน Bana Hill)สวนสนุก The Fantasy Parkหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนหมู่บ้านกั๊มทานสะพานญี่ปุ่นสะพานมังกรไฟวัดลินอึ๋ง (ดานัง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือกระด้ง
1 ช้อปปิ้ง :ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บานา ฮิลส์ - อุโมงค์เก็บไวน์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วันที่ 2
สะพานมือยักษ์/ทอง - จัตุรัสแห่งดวงดาว (โซนใหม่บน Bana Hill) - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - สวนสนุก The Fantasy Park - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วันที่ 3
ร้านหยกเวียดนาม - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานมังกรไฟ
วันที่ 4
วัดลินอึ๋ง (ดานัง) - ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต - สนามบินดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า4
2Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า4
3Glamour, Dong Duong hotel หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ