รหัสทัวร์ TP10232

ซุปตาร์...ลิขิตรักข้ามจางเจียเจี้ย No Shopping 6 วัน 5 คืน (JAN-APR 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)อุทยานจางเจียเจี้ยเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย)น้ำตกฝูหรง
2 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)ถ้ำมังกรเหลือง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24พ. 24 เม.ย. 24
฿21,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 24 เม.ย. 24จ. 29 เม.ย. 24
฿21,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 เม.ย. 24พ. 1 พ.ค. 24
฿21,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 2
เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง) - ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
วันที่ 3
ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลำธารจินเปียนซี
วันที่ 5
ถ้ำมังกรเหลือง - สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 6
น้ำตกฝูหรง - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1MEILUOSHUIJING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2YULONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
3TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
5TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ