รหัสทัวร์ TP10236

ซุปตาร์...ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน (บินค่ำ กลับเย็น) NOV 2023 - MAR 2024

เส้นทาง : จีน , เมืองคุนหมิง - เมืองลี่เจียง - เมืองแชงกรีล่า - เมืองต้าหลี่

6 วัน 8 คืน
พักโรงแรม: 4
Lucky Air logo
ลัคกี้ แอร์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง)ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า)วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่)เมืองโบราณต้าหลี่วัดหยวนทง (คุนหมิง)นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียงเมืองโบราณ แชงกรี-ล่าวัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า)ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง)ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง)อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง)
1 กิจกรรม :โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 8 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
วันที่ 2
นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง - เมืองแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า
วันที่ 3
เมืองลี่เจียง - ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า) - สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง) - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง) - โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น - อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง)
วันที่ 5
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่)
วันที่ 6
เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง (คุนหมิง) - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1FEI XING HOTEL หรือเทียบเท่า4
2YUE GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
3FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
5WEN DING HOTEL หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ