รหัสทัวร์ TP10237

ซุปตาร์...หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน,บินเช้า กลับเที่ยง,ทัวร์ไม่ลงร้าน (Jan - Apr 2024)

เส้นทาง : จีน , เมืองคุนหมิง - เมืองลี่เจียง

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :เมืองโบราณต้าหลี่วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่)เมืองโบราณ แชงกรี-ล่าวัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า)ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า)สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง)ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง)ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง)อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง)ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง)สวนน้ำตกคุนหมิงซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง)
2 กิจกรรม :โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่นรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 20 เม.ย. 24พฤ. 25 เม.ย. 24
฿25,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 2
วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่) - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองแชงกรีล่า - เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า
วันที่ 3
วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า) - ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า) - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง) - เมืองโบราณลี่เจียง - สุกี้แซลมอน
วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง) - โชว์จางอี้โหม่ว ลี่เจียงอิมเพรสชั่น - อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง)
วันที่ 5
รถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิน - เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง) - ถนนคนเดินจินปี้ลู่ - ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง) - เมนูสุกี้เห็ด
วันที่ 6
สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
2SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
5PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ