รหัสทัวร์ TP10241

ซุปตาร์...เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ ดิสนีย์ใจ 5 วัน 3 คืน

เส้นทาง : จีน , ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
AIR CHINA logo
แอร์ไชนา

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดพระหยกขาว (เซี่ยงไฮ้)เมืองโบราณเยวี่ยเหอหอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)
5 ช้อปปิ้ง :ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยวย่านซินเทียนตี้ร้านหยกจีนถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้)ร้านผ้าไหม
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - วัดพระหยกขาว (เซี่ยงไฮ้) - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้
วันที่ 3
ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 4
ร้านหยกจีน - เมืองเจียซิง - ล่องเรือทะเลสาบหนานหู - ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - เมืองโบราณเยวี่ยเหอ
วันที่ 5
หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - ร้านผ้าไหม - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
3VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
4VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ