รหัสทัวร์ TP10248

ซุปตาร์...เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์แอนด์ไหว้พระขอพร 5 วัน 3 คืน,บินดึก กลับค่ำ, JAN - MAR 2024

เส้นทาง : จีน , ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
China Eastern Airlines logo
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร้านไข่มุก (ปักกิ่ง)เมืองโบราณเยวี่ยเหอสตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)
4 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกจีนร้านผ้าไหมถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้)ย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้)
2 อาหาร :ซี่โครงหมูอู๋ซีชาบูหมาล่า
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - เมืองอู๋ซี - ร้านไข่มุก (ปักกิ่ง) - ซี่โครงหมูอู๋ซี - เมืองซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง
วันที่ 3
ร้านนวดเท้าบัวหิมะ - เมืองโบราณเยวี่ยเหอ - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองจำลองอังกฤษ - ร้านหยกจีน
วันที่ 4
ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 5
หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - ร้านผ้าไหม - สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ - ชาบูหมาล่า - ย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้) - ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า4
3HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL,VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
4HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL,VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ