อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้)

หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้)

รหัสทัวร์ TP10362

ซุปตาร์...TAIWAN หนาวลมห่มไอรัก..!! 5 วัน 3 คืน (NOV 23- MAR 24) บินดึก-กลับเย็น

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองเจียอี้ - เมืองไทจง - เมืองไทเป - เมืองเถาหยวน

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Tigerair Taiwan logo
ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้)หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)
1 กิจกรรม :รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
5 ช้อปปิ้ง :ตลาดกลางคืนฟ่งเจีย (ไทจง)กลอเรีย เอาท์เล็ทตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
2 อาหาร :ไอศกรีมร้านมิยาฮาร่า (ไทจง)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน) - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (เจียอี้) - เมืองไทจง - เมนูไก่อบโอ่งไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ไอศกรีมร้านมิยาฮาร่า (ไทจง) - ตลาดกลางคืนฟ่งเจีย (ไทจง)
วันที่ 4
เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - เมืองเถาหยวน - กลอเรีย เอาท์เล็ท - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2โรงแรม RENYI HOTEL หรือเทียบเท่า3
3โรงแรม GUIDE HOTEL หรือเทียบเท่า3
4โรงแรม THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ