รหัสทัวร์ TP10459

ซุปตาร์...เที่ยวพัก ฮักลาว 4 วัน 3 คืน (NOV 2023 - MAR 2024) บินเที่ยง-กลับบ่าย

เส้นทาง : ลาว ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

18 สถานที่ :ประตูชัย (ลาว)ท่าอากาศยานนานาชาติวัตเทย์ (เวียงจันทร์)วัดสีเมืองวัดพระธาตุหลวงสระบลูลากูนถ้ำปูคำหลวงพระบางวัดใหม่สุวรรณภูมารามสะพานสีฟ้า (วังเวียง)วัดเชียงทองพระธาตุพูสีพระราชวังเก่าออก พบ ตกวัดวิชุนราชใส่บาตรข้าวเหนียวตลาดเช้าหลวงพระบางน้ำตกตาดกวางสีท่าอากาศยานนานาชาติวัตเทย์ (เวียงจันทร์)
1 กิจกรรม :ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติวัตเทย์ (เวียงจันทร์) - วัดสีเมือง - วัดพระธาตุหลวง - ประตูชัย (ลาว) - วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง
วันที่ 2
สระบลูลากูน - ถ้ำปูคำ - สะพานสีฟ้า (วังเวียง) - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
วันที่ 3
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - พระราชวังเก่า - วัดวิชุนราช - ออก พบ ตก - ตลาดมืดหลวงพระบาง
วันที่ 4
ใส่บาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - ท่าอากาศยานนานาชาติวัตเทย์ (เวียงจันทร์) - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1โรงแรมวิไลวงศ์, โรงแรมภูอ่างคำ วังเวียง หรือระดับเทียบเท่า3
2โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง หรือระดับเทียบเท่า3
3โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง หรือระดับเทียบเท่า3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ