พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

วัดอาซากุสะ

วัดอาซากุสะ

ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

รหัสทัวร์ TP10471

TOKYO FUJI SAWARA 5D 3N BY XJ -- MAR - APR'24 -- ซุปตาร์...โตเกียวซากุระ ดอกใหญ่ไล่ดอกเล็ก

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - เมืองซาวาระ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึวัดอาซากุสะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกภูเขาฟูจิย่านโอไดบะ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ช้อปปิ้ง :ถนนนากามิเสะย่านชินจุกุไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปู
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 18 เม.ย. 24จ. 22 เม.ย. 24
฿29,888
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองซาวาระ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
วันที่ 3
เมืองนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ภูเขาฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันที่ 4
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
3YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
4THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ