รหัสทัวร์ TP10511

มหัศจรรย์...ฮ่องกง ดิสนีย์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

เส้นทาง : ฮ่องกง , หาดรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Hong Kong Airlines logo
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลวิคตอเรียพีควัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำโรงงานจิวเวอร์รี่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - วิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ย่านคอสเวย์เบย์
วันที่ 2
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ