เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10512

มหัศจรรย์...BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองนิวไทเป - เมืองไทเป - เมืองหนานโถว - เมืองไทจง

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
2 ช้อปปิ้ง :ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)
2 อาหาร :เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ปล่อยโคมกระดาษ (ผิงซี) - เมืองไทเป
วันที่ 2
ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - เมืองไทเป - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 3
ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เมนูปลาประธานาธิบดี (ไต้หวัน) - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ชิมชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองไทจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 4
หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Hyatt Place Xinzhuang หรือเทียบเท่า4
2Hyatt Place Xinzhuang หรือเทียบเท่า4
3Freshfield Hotel4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ