ภูเขาหิมะวาวู่

ภูเขาหิมะวาวู่

รหัสทัวร์ TP10481

มหัศจรรย์...เฉิงตู ตันปา ฉางผิง ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่

เส้นทาง : จีน , เมืองตูเจียงเอี้ยน

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 5
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร้านหนังสือจงซูเก๋อจัตุรัสหย่างเทียนวู่อุทยานฉางผิงภูเขาสี่ดรุณีอุทยานฉางผิงสะพานหลูติ้งภูเขาหิมะวาวู่ป้อมปราการเตียวโหลวหมู่บ้านทิเบต เจนจูภูเขาหิมะวาวู่วัดต้าสือ (เฉิงตู)รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู)นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านหนังสือจงซูเก๋อ - จัตุรัสหย่างเทียนวู่ - แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู) - อุทยานฉางผิง
วันที่ 3
อุทยานฉางผิง - ภูเขาสี่ดรุณี - เมืองตันปา
วันที่ 4
เมืองตันปา - ป้อมปราการเตียวโหลว - หมู่บ้านทิเบต เจนจู - สะพานหลูติ้ง - ภูเขาหิมะวาวู่
วันที่ 5
ภูเขาหิมะวาวู่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาวาวู่
วันที่ 6
เมืองเฉิงตู - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนคนเดินโบราณจิ๋นหลี - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
2พักที่ YUE SHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
3พักที่ JIN HE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
4พักที่ HUA SHEANG HOT SPRING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5
5พักที่ WEI NI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ