เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP10469

ซุปตาร์...จางเจียเจี้ย ที่แสนวิเศษ 6 วัน 5 คืน (JAN-MAR 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 5
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นเขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)โลกหิมะ (จางเจียเจี้ย)ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกอุทยานจางเจียเจี้ยเขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)น้ำตกฝูหรงพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย
วันที่ 2
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย
วันที่ 3
ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - โลกหิมะ (จางเจียเจี้ย) - บ่อน้ำร้อนออนเซ็น
วันที่ 5
ร้านชา - น้ำตกฝูหรง - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
วันที่ 6
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย) - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1WYNDHAM HOTEL โรงแรม 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า5
2WYNDHAM HOTEL โรงแรม 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า5
3WYNDHAM HOTEL โรงแรม 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า5
4PULLMAN HOTEL โรงแรม 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า5
5PULLMAN HOTEL โรงแรม 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ