พระใหญ่ไดบุทสึ

พระใหญ่ไดบุทสึ

วัดอาซากุสะ

วัดอาซากุสะ

หอคอยโตเกียวสกายทรี

หอคอยโตเกียวสกายทรี

รหัสทัวร์ TP10492

TOKYO FUJI SAWARA SAKURA 5D 3N BY XJ --- APR'24 -- ซุปตาร์... สงกรานต์ โตเกียวซากุระ ใจฟู

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - เมืองซาวาระ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :พระใหญ่ไดบุทสึวัดอาซากุสะหอคอยโตเกียวสกายทรีหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกภูเขาฟูจิย่านโอไดบะ
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นชมแมวยักษ์ 3 มิติ
2 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองซาวาระ - พระใหญ่ไดบุทสึ - เมืองนาริตะ
วันที่ 3
เมืองนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ภูเขาฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 4
เมืองยามานาชิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - เมืองนาริตะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
3YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
4THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ