วัดคินคะคุจิ

วัดคินคะคุจิ

อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

รหัสทัวร์ TP10494

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D 3N BY XJ -- APR'24 -- ซุปตาร์...ซากุระ สงกรานต์ SOFT FLOWERS

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - เมืองทาคายาม่า

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซวัดคินคะคุจิหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะซันมาจิซูจิศาลเจ้าเฮอันท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
3 ช้อปปิ้ง :ย่านโดทงโบริเอ็กซ์โปซิตี้ย่านชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า - อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
วันที่ 3
เมืองนาโกย่า - เมืองกุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ
วันที่ 4
เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ย่านชินไซบาชิ - ย่านโดทงโบริ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า3
3HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า3
4HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ