รหัสทัวร์ TP10510

ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง (เที่ยวเต็ม)

เส้นทาง : ฮ่องกง , สักการะพระใหญ่โป่วหลิน - ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว - ฮ่องกง - มาเก๊า - นั่งกระเช้านองปิง 360°

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :พระใหญ่เทียนถานหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลวิหารเซนต์ปอลเดอะเวเนเซียน มาเก๊าวัดหวังต้าเซียนวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำโรงงานจิวเวอร์รี่
2 ช้อปปิ้ง :ซิตี้เกท เอ้าท์เลทเซนาโด้สแควร
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 10 พ.ค. 24อา. 12 พ.ค. 24
฿22,990
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 18 พ.ค. 24จ. 20 พ.ค. 24
฿21,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 25 พ.ค. 24จ. 27 พ.ค. 24
฿21,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - สถานีตงชุง - นั่งกระเช้านองปิง 360° - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
วันที่ 2
มาเก๊า - วัดอาม่า - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร - ร้านขนมพื้นเมือง - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเซียน มาเก๊า - ฮ่องกง
วันที่ 3
วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ Hotel COZi ‧ Oasis หรือเทียบเท่า4
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือ Dorsett Tsuen Wan Hotel หรือ Hotel COZi ‧ Oasis หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ