รหัสทัวร์ TP10507

มหัศจรรย์...เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบราณจูเจียวเจียว

เส้นทาง : จีน , ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Shanghai Airlines logo
เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)เมืองน้ำโบราณเจียเจี่ยวหอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ
4 ช้อปปิ้ง :ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยวย่านซินเทียนตี้ย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้)ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้)
1 อาหาร :เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - สตาร์บัครีเสิร์ฟโรสเทอรีเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)
วันที่ 2
ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 3
เมืองน้ำโบราณเจียเจี่ยว - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้
วันที่ 4
หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้) - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - ถนนหนานกิง (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 5
ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท (เซี่ยงไฮ้) - เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
2VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
3VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
4VENIA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ