รหัสทัวร์ TP10504

มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา

เส้นทาง : อินโดนีเซีย , บาหลี

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :วัดบราตันมหาเจดีย์บุโรพุทโธเทวลัยปรัมบานันวัดเทมภัคสิริงค์คินตามณีปุราเบซากิห์วัดเบซากี
1 อาหาร :เมนูอาหารทะเล
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 1 พ.ค. 24อา. 5 พ.ค. 24
฿32,999
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 8 พ.ค. 24อา. 12 พ.ค. 24
฿29,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินงูระห์ไร - วัดบราตัน
วันที่ 2
สนามบินงูระห์ไร - สนามบินนานาชาติยอกยาการ์ตา - เมืองยอกยาการ์ตา - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้าทามันสารี - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
วันที่ 3
เทวลัยปรัมบานัน - สนามบินนานาชาติยอกยาการ์ตา - สนามบินงูระห์ไร - ชายหาดจิมบารัน - เมนูอาหารทะเล
วันที่ 4
ร้านผลิตผ้าบาติก - หมู่บ้านศิลปะเซลุก - บาหลีสวิงค์ - วัดเทมภัคสิริงค์ - คินตามณี - ปุราเบซากิห์ - วัดเบซากี
วันที่ 5
ร้านกฤษณา - สนามบินงูระห์ไร - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่า3
2Royal Darmo Jogja Hotel หรือเทียบเท่า4
3EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่า3
4EPISODE HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ