รหัสทัวร์ TP10521

SPHZ-M6.1. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL+OD) 1 FREE 1

เส้นทาง : มาเลเซีย , เมืองปีนัง - เมืองกัวลาลัมเปอร์

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Malindo Air logo
บาติกแอร์ มาเลเซีย

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :วัดธรรมิการามวัดเค็ก ลก ซีปีนังฮิลล์คาเมร่อนไฮแลนด์ฟาร์มผึ้ง (มาเลเซีย) ตึกปิโตรนัส (ตึกแฝด)
1 กิจกรรม :ชมเมืองจอร์จทาวน์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิการาม - ชมเมืองจอร์จทาวน์ - สตรีทอาร์ต
วันที่ 2
วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ - คาเมร่อนไฮแลนด์
วันที่ 3
ตลาดเช้า (มาเลเซีย) - ฟาร์มผึ้ง (มาเลเซีย) - ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เมืองในสายหมอก (เก็ตติ้ง) - วัดชินสวี
วันที่ 4
เมืองกัวลาลัมเปอร์ - วัดถ้ำบาตู - ตึกปิโตรนัส (ตึกแฝด) - พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Penang Sentral Georgetown / Cititel Express หรือเทียบเท่า3
2Cameron Heritage หรือเทียบเท่า3
3โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ “FIRST WORLD” เทียบเท่า3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ